חיפוש באתר

טפסים

תקנון הרשמה לחוג לכל ילד - תש"פ -

התקנון

תקנון הרשמה לחוג לכל ילד ברשת המתנ"סים

משתתף/ת יקר/ה,

הנהלת רשת המתנ"סים שמחה לברכך על הצטרפותך לפעילות בתוכנית חוג לכל ילד.

בשנת תש"פ רשת המתנ"סים תפעיל את תכנית "חוג לכל ילד", במסגרת התכנית תלמידי כיתות ד-ה' זכאים לבחור חוג אחד מהמבחר המוצע בעלות שנתית של 150 ₪.

החוגים יחלו בתאריך 12/01/2020 ויסתיימו בתאריך 30/6/2020 (למעט חוגים וחופשות).

תכנית הפעילות המוגשת מתוכננת ומאושרת על ידי משרד החינוך ובהתאם לנהלי תכנית חוג לכל ילד. אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה.

כללי:
1. פתיחת חוג/קבוצה מותנית במספר נרשמים מינימלי.
2. רשת המתנ"סים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילד/ה אשר התנהגותו/תה מפריע/ה למהלך התקין של הפעילות.
3. איסוף הילדים אחרי החוג הינה באחריות ההורים בלבד.
4. רשת המתנ"סים אינה אחראית על אובדן או נזק לציוד אישי, יש להימנע מהבאת דברי ערך.
5. במהלך השנה ישנה אפשרות כי יצולמו המשתתפים בפעילותם ע"י הצוות לצורך תיעוד הפעילויות ולפרסום באתר האינטרנט של הרשת ובעיתונות המקומית.
6. במקרה של רישום משתתף לקבוצה שכבר התמלאה יתבקש המשתתף לבחור חוג אחר מהרשימה המוצעת.

הסדרי תשלום:
1. ההשתתפות בחוג מותנית בתשלום בסך 150 ₪ בתשלום אחד.

הצהרת בריאות:
2. ההורים מצהירים בזה, כי בריאות הילד/ה תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בחוג ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות החוג.
3. ההורים ימסרו מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, אלרגיות וכן מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.
4. ההורים מתחייבים להודיע מידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
5. ההורים מצהירים כי ברור להם שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על המדריך/ה לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שתידרש הרשת להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן ע"י ההורים.
6. האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על ההורים בלבד.

מסירת פרטים במסגרת התכנית:
1. בעת אישור התקנון הננו מאשרים כי אנו הוריו ואפוטרופסיו הטבעיים של הילד/ה וכי ידוע לנו שתנאי להשתתפות ילד/ת/נו בתוכנית ''חוג לכל ילד'' מותנית במסירת פרטים מזהים של הילד/ה לחברה למתנ''סים מרכזים קהילתיים בישראל בע''מ ו/או למשרד החינוך ו/או למי שאלה יורו, באישור התקנון אנו מסכימים ומאשרים העברת פרטים מזהים של ילד/ת/נו לגופים הנ''ל או למי שהם יורו, ולא תהיינה לנו כל טענה בקשר לכך.

נוהל ביטול השתתפות, החזרי כספים ו/או זיכויים:
2. העברה מחוג לחוג תתאפשר על בסיס של מקום פנוי ובתיאום עם רכזת התכנית במתנ"ס ועד לתאריך 23/01/2020.
3. החזר כספי יינתן עד לתאריך 30.01.2020 בלבד.
4. לא יינתן החזר כספי בגין ימים שבהם נעדר המשתתף מהחוג בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.
5. עמלת טיפול בשק חוזר ו/או כרטיס אשראי שלא כובד ע"י חברת האשראי - 25 ₪.
6. משתתף שלא יסדיר את תשלום החוב תוך שבוע ימים , לא יוכל להשתתף בחוג.

 


צרו קשר:
  • מתנ"ס כרמיאל
  • חטיבת יפתח 200
  • כרמיאל
  • 1-700-708-858
  • פקס: 04-9880430
  • דוא"ל:m-merav@m-karmiel.org
  • מתנסנט חוגים הצהרת נגישות